Gratis energie uit de aarde

Onder de aardkorst, die wordt opgewarmd door de zon, zit een hele hoop gratis energie verborgen.. Energie die jij gratis en voor niets kan gebruiken voor je verwarming en koeling, met een water/water warmtepomp.

Twee systemen, dezelfde voordelen

De water/water warmtepomp kan op twee manieren warmte uit de aarde halen:

  • Open systeem: de warmte komt uit het grondwater. Er zijn twee putten nodig, op de diepte van de grondwaterlagen. Uit de ene put wordt water opgepompt. Daaruit wordt de warmte gehaald voor je verwarming. Het afgekoelde water gaat naar de andere put. Of net andersom in de zomer, om je woning af te koelen. Voor dit systeem heb je een vergunning nodig en je deelt het met meerdere woningen of appartementen.
  • Gesloten systeem: met een diepteboring wordt een leiding met water diep in de aarde gebracht. In de winter transporteert dat water de aardwarmte naar je huis. In de zomer voert het de warmte uit je woning af naar de aarde. Daar blijft die warmte goed gestockeerd tot jij ze weer nodig hebt. De diepte van de warmtepompboring hangt onder andere af van de warmtegeleidbaarheid van de bodem op je woonplaats. We spreken hier ook van een ‘bodem/water warmtepomp’.
systeem

Of je nu kiest voor een geothermische warmtepomp met boringen of voor een met waterputten, je geniet van dezelfde voordelen: verwarming, koeling en warm water met één installatie, met een laag energieverbruik. Je Itho Daalderop installateur in de buurt adviseert je graag welk systeem het beste is voor jouw woning.

Gedeelde winst, individueel comfort

Traditioneel worden geothermische warmtepompboringen uitgevoerd voor één woning of bedrijfsgebouw. Meer en meer delen moderne appartementen en compacte woonwijken hun aardwarmtebron in een collectief bronsysteem, een 5e generatie warmtenet genaamd.

Dit systeem biedt jou een hoog comfort met een extra voordeel>: je regelt met je eigen warmtepomp je verwarming, koeling en warm water zoals jij dat wil. En omdat iedere bewoner in de zomer en de tussenseizoenen zijn overtollige warmte de aarde in stuurt, werkt je warmtepomp met een hoger rendement, dankzij de hogere temperatuur in de grond.

Geothermie: minimaal energieverbruik

Zelfs in putje winter schommelt de temperatuur diep in de grond rond 10 graden Celsius. Met die warmte en wat stroom verwarmt de geothermische warmtepomp heel je huis en je sanitair water. Voor wie van cijfers houdt: met 1 kilowatt elektriciteit en 5 kilowatt gratis aardwarmte, maakt ze zo’n 6 kilowatt verwarmingswarmte. Ter vergelijking: een stookketel maakt met 1 kilowatt energie maar 1 kilowatt verwarmingswarmte!

De water/water warmtepomp verbruikt dus 80% minder energie dan een stookketel. Het elektriciteitsverbruik van de geothermische warmtepomp is dan ook bijzonder laag. En voor het afkoelen van je woning ‘s zomers verbruikt ze bijna géén energie, dankzij een systeem van ‘passieve koeling’.

In vergelijking met een stookketel en airco is de water/water warmtepomp dus een extreem energiezuinig systeem. Tel daar nog de lagere onderhoudskosten bij, en je verdient deze groene investering snel terug. Zeker als je de warmtepomp laat werken op zelf opgewekte stroom> van je PV-panelen.

Duurzaam verwarmen en koelen

Een warmtepomp is de meest duurzame verwarmingsoplossing. Ze stoot geen uitlaatgassen uit – je hebt dus ook geen schouw nodig. En met groene stroom zorgt ze CO2-neutraal> voor verwarming én koeling én warm water. Wek jij bovendien je eigen stroom op, dan ligt de energieneutrale woning> binnen je handbereik.

Ontdek onze water/water warmtepompen