Naar het meest comfortabele ventilatiesysteem

De verschillende stappen naar het meest comfortabele en energiezuinige ventilatiesysteem

STAP 1 Ventilatiesysteem A - Volledig natuurlijke werking

Werkt volledig natuurlijk, op basis van luchtdrukverschillen. Verse buitenlucht komt de woning binnen via roosters in ramen, muren of dak. Deze roosters zijn regelbaar of zelfregelend. De luchtafvoer gebeurt via roosters en een verticaal kanaal door het dak. Dit systeem wordt bijna nooit toegepast in (her-)nieuwbouw.

thumbs-up

Geen energieverbruik


thumbs-down

Ongecontroleerde luchtverplaatsing in de woning

systeem-a

STAP 2 Ventilatiesysteem B - Mechanische aanvoer, natuurlijke afvoer

Roosters en kanalen in muren of ramen dienen hier voor de luchtafvoer. De aanvoer gebeurt mechanisch. Verse lucht wordt aangezogen via ventilatoren, eventueel voorzien van filters. We geven dit systeem mee voor de volledigheid. Het wordt echter nog zelden toegepast. Denk aan de ventilator die vroeger soms in een keukenraampje zat.

systeem-b

STAP 3 Ventilatiesysteem C - Natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer

Een mechanische, centrale ventilatie-unit zuigt de lucht af uit de vochtige ruimtes via luchtkanalen. De verse lucht komt op natuurlijke wijze binnen via roosters. Zo komen ook kou en hitte, lawaai, fijnstof, pollen en bacteriën in de woning. Dat is een nadeel. Een C-systeem kan vraaggestuurd werken met luchtvochtigheids- of CO2-sensoren. Het ventilatiedebiet wordt dan aangepast volgens de behoefte. Dit beperkt het energieverbruik en de warmteverliezen.

thumbs-up

Handig bij renovatie met weinig ruimte voor ventilatie-integratie


thumbs-down

Luchtverplaatsing in de kamer

systeem-c

STAP 4 Ventilatiesysteem D of balansventilatie - Volledig mechanische werking

Volledig mechanisch en daarom meest gecontroleerd. De lucht wordt aan- en afgevoerd door een centrale ventilatie-unit, via aparte luchtkanalen. De hoeveelheid aan en afgevoerde lucht is altijd perfect in balans. Vandaar de naam 'balansventilatie'.

thumbs-up

Geen luchtverplaatsing, binnenkomende lucht is gefilterd, maximaal energiezuinig


thumbs-down

Niet altijd haalbaar bij renovatie wegens te weinig ruimte voor ventilatiekanalen

systeem-d